Titulek a menu

HOSPODA NA CHUMBERKU.

Kamýcká č.p.15


foto: z knihy "Pražské usedlosti"(2007)


Byla postavena pravděpodobně ve druhé polovině 13.století. Patřila ke dvoru.
Spravoval ji vždy nájemce, která platil nájem dvoru.

Pvním známým nájemcem byl jakýsi Hanzl, uváděný v záznamech v roce 1556.

Dalším známým nájemce od roku 1673 byla Kateřina Valentová.


Od roku 1706 měl pronajatou hospodu Václav Trauchman (kovář v č.p.14).

Od roku 1764 v nájmu Jan Burda.

V letech 1812-1815 Matěj Holas.

V letech 1815-1821 opět Jan Burda.

V letech 1821-1830 Karel Trojan.

V letech 1832-1854 František Kalina, první starosta obce (1848-1856).

Roku 1854 kupuje hospodu Josef Handl.

Hospoda se mohla uživit díky své poloze. Stála na důležité cestě. V 18.století zde vedla poštovní cesta do Ústí nad Labem.


V roce 1866 táhli Prušáci na Prahu. V Suchdole byl umístěn jeden oddíl pěchoty a baterie dělostřelectva. Důstojníci se ubytovali hostinci.

Hospodě se začalo říkat "na Chumberku" nebo "na Chumperku".
Podle tehdelšího pruského generála Humperta z pruskorakouské války,kterému patřila tato vojska.
Patřila k památným stavbám.


Josef Handl ji v roce 1895 prodává rodině Urbanů.

Od tohoto roku provozuje živnost Václav Urban.

Potom jeho žena (jako vdova) Anna Urbanová rozená Hendlová—(*1861 +17.10.1934).
(Ta v roce 1924 začíná provozovat živnost i ve Dvorské ul.čp.5.)

Od roku 1926 je používán nově zřízený sál.
Pořádaly se zde kulturní akce. Zábavy, schůze, hrálo se ochotnické divadlo.
   Zpráva z roku 1949 o divadelním sále:  (Divadla a divadelní sály v českých krajích, Alfred Javorin, 1949)
     hlediště: 23,5 x 12 m, výška 5,6 m
     počet sedadel: 320
     světlost opony: 5 x 3 m
     jeviště: 7 x 4,5 m, výška 3 m


Fr. Urban, 1941

Od roku 1935 živnost provozuje František Urban—(1899-1988)—paměť Suchdola

Známá též jako "U Urbanů".
Čepovalo se zde pivo "První měšťanský pivovar".


V roce 1966 byla ředitelstvím "Restaurací a jídelen" přejmenována na Hostinec Na Výhledech.  
Tím se potlačil historický význam tohoto místa.

V devadesátých letech objekt chátral. MNV hledalo nájemce.

V roce 1990 v rámci restituce se musel objekt vrátit majiteli—panu Urbanovi.


ZDROJE:
Obecní kronika
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem. Navrátil Ladislav, 1964
SOkA Praha-západ
Pamětníci

FOTOGALERIE:
Hostinec na Chumberku

DOKUMENTY:
A.Urbanová-vzdání se oprávnění, 1920(přechovávání cizinců)   (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
A.Urbanová-koncese č.p.5, 1924  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
A.Urbanová-povolení divadelního sálu, 1924  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)
Fr.Urban-koncese, 1935  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)

  • Licence Creative Commons