Titulek a menu

VÝČEP BEDŘICH GRÜNHUT

Pod rybníčkem č.p.22

zpět-hospody      výřez z pohlednice
obchod v roce 1931


Výčep, provozovaný spolu s obchodem smíšeným zbožím.

Do roku 1921 jej provozovalaEmilie Diamantová (rozená Kohnová)(+ 24.12.1921).

Od roku 1923 jej provozovalBedřich Grünhut.
Od roku 1937 jeho manželkaFrantiška Grünhutová.


ZDROJE:
SOkA Praha-západ
Pamětníci

DOKUMENTY:
B.Grünhut-koncese, 1923  (SOkA Praha-západ, AO Suchdol)www.historiesuchdola.cz © 2013-2019