Titulek a menu

HLEDÁME:


Hledáme informace o existenci a používání školní hymny z roku 1946


Podle kroniky suchdolské základní školy v roce 1946 učitelka Helena Dolejší napsala text a odborný učitel Skalický složil hudbu školní hymny.

Na této fotografii z roku 1972 je pravděpodobně zachycena na tabuli.
Vlevo Helena Vacková , vpravo Nora Figarová.


Detail notového zápisu (pdf)

Najdou se pamětníci ?
  • zpět hledáme—seznam  
  • Licence Creative Commons