Titulek a menu

SUCHDOL A OKOLÍ V OBRAZECH


Autoři:


 • Aleš Mikoláš  (1852-1913)

 •  1
  Ubytování
  Mikoláš Aleš, 1880
  (www.rodon.cz)
  (poskytla P.Wendelová)

  porovnání místa
   2
  M.Aleš
  kolorovaná kresba, 1907
  (foto poskytl M.Frk)

 • Bínová Helena

 • foto autorky

 • (foto: M. Listíková)
 •  1
  Trojanův mlýn
  Helena Bínová
  olej, plátno 50 x 40 cm, 2018
   2
  Únětický potok u Spáleného mlýna
  Helena Bínová
  akryl, plátno, 20 x 25 cm, 2018
   3
  Pohled na Suchdol a Sedlec
  Helena Bínová
  olej, plátno, 50 x 40 cm, 2020

 • Braunerová Zdeňka  (1858-1934)

 • foto autorky

 • (foto: www.roztoky.cz)
 •  1
  V ohbí řeky (Tříkrálka)
  Zdeňka Braunerová
  olej, plátno 40 x 51 cm
  kol.1900
  komentář
 • Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
  Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
  V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
  Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
  až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
  Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.
 •  2
  Statek z návsi, Suchdol
  Zdeňka Braunerová
  kresba tužkou, 1879
  (Středočeské muzeum Roztoky)
  .
  .
  3 Tiché údolí
  Zdeňka Braunerová
  olej, plátno 83 x 110 cm
  1886
  (poskytla P.Wendelová)


 • Bouda Cyril  (1901-1984)

 • foto autora

 • (foto: www.artmuseum.cz)
 • 1 Kaple od Únětic
  Cyril Bouda, olej, 1930
  (foto poskytl P.Hejl
  2 Statek
  Cyril Bouda, olej, 1930

 • Bouda Jiří  (1934-2015)

 • foto autora

 • (foto: wikipedia.org)
 • Podbabský viadukt
  Jiří Bouda, 2006
  (staženo z prodejního serveru)

  komentář


 • Čáslavský Radoslav  (1925)

 • Suchdolská hruška
  Radoslav Čáslavský,olej, 1965
  (foto poskytl B.S.)

  komentář


 • Černý J.D.  (1915-1996)

 • vzpomínka na autora  (V.Pospíšilová)

   1
  Domek v ulici Bažantní č.p.757
  J.D.Černý, 1973
  (foto poskytla V.Pospíšilová)
   2
  Kaplička, cesta do Únětic
  J.D.Černý
  autorský list, 1975
  (foto poskytl J.J.)
   3
  Kresba v Pamětním listu
  J.D.Černý, 1981
  (poskytla Z.Kučerová)

 • Denk Jan  (1896-1953)

 • foto autora

 • (foto: fotoarchiv rodiny)
 • Základní škola
  kresba v památníku
  Jan Denk, 1942
  (poskytla M.Seifarthová)


 • Flajšhans V.

 • Kaplička
  V.Flajšhans (?), 1944
  (poskytla MČ)

  Pohled směr Bohnice


 • Gott Karel

 • foto autora

 • (foto: wikipedia.org)
 • Název nezjištěn
  K. Gott, rok ?
  (sanom.sk)

  K.G. možná maloval v Suchdole (Trojanům mlýn)
  nebo použil zdejší námět.

  Trojanův mlýn v roce 1978
  (foto A. Petrová)

 • Hapka Josef  (1912-1987)

 • foto autora

 • (foto: www.okobeskyd.cz)
 •  1
  Statek v Suchdole
  Josef Hapka
  tempera, 40 x 70 cm, asi 1960
  (poskytl B.Sommer)

  komentář
 • Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
  jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
  (B.Sommer, 11/ 2017)
 •  2
  Krajina u Prahy
  Josef Hapka
  tempera, 39 x 79 cm, asi 1960
  (poskytl B.Sommer)

  komentář
 • Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
  které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
  Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
  před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
  Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
  (B.Sommer, 11/ 2017)

 • Hudec Jaroslav  (1910-1996)

 • Krajina u Suchdola
  Jaroslav Hudec
  (foto poskytl B.S.)

 • Chalupa František  (1828-1887)

 • Dráha u Sedlce
  F. Chalupa, nedatovaný kvaš (před rokem 1887)
  (ze sbírek muzea hl. m. Prahy)
  (foto poskytl B.S.)

  o autorovi


 • Chittussi Antonín  (1847-1891)

 • 1
  Vltava u Roztok
  Antonín Chittussi
  olej na plátně, 31 x 42 cm
  (poskytla P. Wendelová)

  2
  Troja
  Antonín Chittussi
  (www.alamy.de)
  (poskytla P. Wendelová)
  3
  Česká krajina z okolí Suchdola
  Antonín Chittussi, 1882
  olej na dřevě, 22 x 27 cm
  (www.galeriekodl.cz)
  (poskytla P. Wendelová)

 • Korčák Pavel

 • Starý Suchdol
  Pavel Korčák, olej, asi 1982
  (foto poskytl B.Sommer)

  komentář
 • Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci", která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže, v dubnu 2002 v Alšově kabinetě,v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
  Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
  (B.Sommer)
 • Únětice
  Pavel Korčák, olej, 1983
  .
  .

  Únětice
  Pavel Korčák, olej, 1983
  .
  .

  Vilka u bývalé drůbežárny
  Pavel Korčák, skica v tužce

  Zvonička
  Pavel Korčák, skica v tužce


 • Kosárek Adolf  (1830-1859)

 • Osamělá krajina (Selská svatba)
  Adolf Kosárek, 1858
  (foto poskytl B.S.)

  o autorovi
  komentář k obrazům


 • Králová Falgeová Lilka

 •  1
  Kaplička
  Lilka Králová Falgeová, 2015
  (foto J.J., se svolením autora)
   2
  Sedlec
  Lilka Králová Falgeová, 2017
  (foto J.J., se svolením autora)

 • Laštovka Vladimír  (1923-2008)

 • foto autora

 • (foto: kronika div. ochotníků)
 • Profil autora

   1
  Koně na pastvě
  Vladimír Laštovka, 1982
  (poskytla MČ)

  Pohled směr Roztoky

   2
  Statek Skrčený
  Vladimír Laštovka, 1970
  (poskytla Magda Vidnerová)


 • Malínský Jaroslav  (1897-1979)

 • foto autora

 • (foto: www.fdb.cz)
 • Návrší v Suchdole
  Jaroslav Malínský
  olej na plátně, 1974
  (zdroj: www.ghmp.cz)
  (poskytla P.Wendelová)


  životopis   (www.fdb.cz)


 • Mánes Antonín  (1784–1843)

 • Vesnice Bubeneč
  Antonín Mánes, 1820
  (NG Praha)
  (foto poskytl B.S.)


  komentář
 • Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
  Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
  V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí
  a ulici „Pod kaštany“.
  (B.S., 4/ 2016)

 • Molnár Karol  (1903-1981)

 • Rameno Vltavy v Podbabě
  Karol Molnár, olej na plátně 63,5 x 76,5 cm, 30.léta
  (foto poskytl B.S.)


 • Papež Radovan  (1927-2013)

 • Suchdolská škola
  R.Papež, kvaš, asi 1970
  (školní kronika)


  osobnosti


 • Podskalský Zbyněk

 • Levý Hradec, kostel
  Zbyněk Podskalský, 1934
  (foto poskytl Jiří Vysušil)


 • Procházková Jana

 • foto autora   (autoportrét se synem)

 • (se svolením autorky)
 • 1 Na Suchdole
  Jana Procházková, 2006,
  olej, plátno
  31 x 52 cm
  (poskytla Petra Wendelová)
  2 Kaplička
  Jana Procházková, 2017, kresba

 • Příkopová Dana

 • foto autora

 • (foto: www.danaprikop.estranky.cz)
 • Tiché údolí
  Dana Příkopová, olej na plátně, 60 x 40 cm
  (www.danaprikop.estranky.cz)
  (poskytla Petra Wendelová)

 • Pucherna Antonín  (1776-1852)

 • Císařský mlýn
  Antonín Pucherna, 1820
  ("Kniha o Praze 6",Praha 2002,B.Beránek,
  M.Tryml,J.Zavřel,str.32)

  komentář


 • Rada Vlastimil  (1895-1962)

 • foto autora

 • (foto: www.cbdb.cz)
 • Suchdol u Prahy (zimní den)
  Vlastimil Rada, 1936
  (foto poskytl B.S.)


  komentář
 • Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
  Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
  Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
  (B.S. 11/2015)

 • Seidl Václav  (1886-1942)


 • Sedlec v roce 1916
  Václav Seidl, 1916
  (foto J.Jánský)

  Obraz se nachází v Domově Sedlec SDMP o.p.s. v Roztokách  odkaz

 • Sommer Bomumil

 • Ze suchdolských Kozích hřbetů
  Bohumil Sommer, křída, asi 1966
  (foto poskytl B.Sommer)


  komentář


 • Soukup Vladislav  (1904-1991)

 • foto autora

 • (foto: z rodinného archivu)

 • Vladislav Soukup   (Paměť Suchdola)
   1
  Kaplička v Sedlci
  Vladislav Soukup
  tužka, 1952
  (foto poskytl Vladimír Soukup)

   2
  Barabizna u Fiedlerů
  Vladislav Soukup
  olej, 1957
  (foto poskytl Vladimír Soukup)
   3
  Kaplička sv.Václava
  Vladislav Soukup
  tužka, 1959
  (foto poskytl Vladimír Soukup)

 • Ševčík Antonín

 • foto autora

 • (foto: z rodinného fotoarchivu)
 • Kozí hřbety
  Antonín Ševčík, olej, 1930
  (foto poskytli J.Uiberlayová a J.Kozák)


  A.Ševčík, voják, 1921


 • Špála Václav  (1885-1946)

 • Kozí hřbety u Prahy
  Václav Špála, olej plátno 54 x 73 cm, 1939
  Galerie hl.m.Prahy
  (foto poskytl B.S.)


 • Tvrdý František S.  (1912-1974)

 • Kozí hřbety u Suchdola
  Fr. S. Tvrdý
  olej na plátně, 46 x 56 cm, 1942
  (wwww.czechantik.cz)


 • Uiberlayová Jiřina

 • Cesta z Únětic ke kapličce
  Uiberlayová Jiřina, olej na sololitu, 22 x 15 cm, 1950
  (foto poskytla J. Uiberlayová)


 • Autor nezjištěn

 • N 1 
  Základní škola
  autor a rok nezjištěn
  (foto poskytl F.Černý)
  N 2 
  Kozí hřbety u Prahy
  autor a rok nezjištěn
  (foto poskytl F.Černý)

  Sestavil J. J.


 • Licence Creative Commons