Titulek a menu

FOTOGALERIE—ŠKOLA—OSTATNÍ (3)


1   2   3

 1 


(foto poskytla V.Štěpánková)
před školou, 1974

 2 


(foto školní kronika )
slavnostní akademie, 1975

 3 


(foto poskytla V.Štěpánková)
Marie Vovsová s třídou, 1975

 4 


(foto školní kronika )
školní akademie 6.5.1975

 5 


(foto školní kronika )
slavnostní akademie, 1975

 6 


(foto poskytla H.Kopecká )
učitel K.Kraml, novinový článek

 7 


(foto školní kronika )
otevření 6 třídního pavilonu 1983, 1.A

 8 


(foto poskytla J.Macháčková )
škola v sokolovně ,
rok nezjištěn

 9 


(foto školní kronika )
žáci v průvodu, 1984

 10 


(foto poskytla Z.Kučerová )
návštěva M.Nesvatby, 1987
s žákyní Markétkou Kučerovou

 11 


(foto poskytla Z.Kučerová)
výstava archivních prací žáků
uspořádal R.Papež, říjen 1987

 12 


(foto poskytla A.Skálová)
Jana Buriánová s žáky, 1994

 13 


(foto poskytla H, Kadlecová )
parta v ulici Nad dolíky, 1965
  • identifikace
    1   2   3

  • Licence Creative Commons