Titulek a menu

  FOTOGALERIE—Živelní pohroma 17.8.1974 1 


ul.K Drsnici—Novosuchdolská
pohled směrem ke škole
(foto poskytl Karel Bína)

 2 


Stržná před č. p. 73
(foto poskytl Karel Bína)

 3 


Roztocký háj vedle vyhlídky
naSpálený mlýn
(foto poskytl Karel Bína)

 4 


Roztocký háj vedle vyhlídky
na Spálený mlýn
(foto poskytl Karel Bína)

 5 


K Drsnici—Staročeská
pohled směrem od školy
(foto poskytl Karel Bína)

 6 


K Roztokům—Nad Spáleným mlýnem
(foto poskytl Karel Bína)

 7 


Anglický park
(bývalá pískovna)
(foto poskytl Karel Bína)

Kde se nacházel
  anglický park

 8 


Anglický park
(bývalá pískovna)

 9 


Anglický park
(bývalá pískovna)
(foto poskytl Karel Bína)

 10 


dům č.p. 884, ul. U myslivny
(foto poskytl Karel Bína)

 11 


zápis v obecní kronice
(archiv HMP)

  • Licence Creative Commons