Titulek a menu
MENU

FOTOGALERIE —SEDLEC (2)


1    2

 1 


(foto archiv hl.m.Prahy)
Sedlec, 1957
.
.

 2 


(foto poskytli manž. Vacátkovi, upravila M.Študentová)
Sedlec, panorama, 1962
komentář
 • Panorama, zřejmě 70. léta 20. stol.
  Snímek Sedlce focený přes řeku od Bohnic.
  V záběru můžeme obdivovat novou dominantu Sedlce – budovu mrazíren (tmavá trojosá budova v levé části). Mrazírny fungují od r. 1953. Přímo u řeky se táhne Roztocká ulice.
  V její pravé části se nachází bývalý hotel California (třetí dům zprava) se zahradou, ve které už chybí slavný Slon. Výše vlevo vidíme budovy statku, už bez sýpky, původně přiléhající k obytnému objektu, odstraněné v 50. letech.
  Ve svahu při cestě na Suchdol (Kamýcká ulice) stojí dnes již zbořené činžovní domy postavené původně pro zaměstnance Hergetových cihlářských závodů.
  Nahoře na kopci se tyčí budovy areálu Československé akademie věd založeného v 1. pol. 60. let 20. stol.
  M.Študentová, foto poskytla rodina Vacátkova.
 •  3 


  (foto poskytl M.Černý)
  pohled na Sedlec
  .
  .

   4 


  (foto poskytli manž. Vacátkovi)
  Sedlec s akcízem od Pohoří

   5 


  (foto:Praha 6 křížem krážem, M.Polák, 2011)
  dolní Sedlec

   6 


  (foto poskytli manž. Vacátkovi)
  Sedlec ze skalek, 70.léta

   7 


  (foto poskytla P.Bauerová)
  Sedlec, u Vltavy

   8 


  (foto poskytla P.Bauerová)
  Sedlec, zastávka

   9 


  (foto poskytla P.Bauerová)
  Sedlec, záplava

   10 


  (foto poskytli manž. Vacátkovi)
  zbytky slona s malbou, 1970
  komentář
 • Poslední zbytky restaurace.
  První úder prý Slonovi zasadili Vlasovci, kteří ostřelovali z oken hotelu California.
  Objekt postupně chátral. Ropadal se nejen samotný Slon ale i zadní trakt restaurace.
  O likvidaci Slona bylo rozhodnuto v r. 1969.
  V r.1974 byly odstraněny poslední zbytky.
  Pavla Bauerová
  Foto poskytla rodina Vosátkova
 • fotogalerie restaurace "U slona"
  restaurace "U slona"

   11 


  (foto poskytl V.Hladík)
  margarinka
  komentář
 • Margarinka a její zaměstnanci.
  1.polovina 20.století.
  První potravinářský závod v Sedlci vznikl v ulici U Sedlecké školy (dům č.p. 54).
  Dnes zde sídlí britská základní škola Riverside School.
  Pavla Bauerová, 12/ 2015
  Foto poskytl V.Hladík
 •  12 


  (foto poskytl V.Hladík)
  margarinka, zaměstnanci
  .

   13 


  ((foto poskytl P.Hejl)
  sedlecká kaplička, 1991

   14 


  (foto poskytla A.Skálová)
  Sedlec, 1993

   15 


  (foto poskytla A.Skálová)
  Sedlec, 1993

   16 


  ((foto poskytla A.Skálová)
  Sedlec, 1993
  .
  .

   17 


  sedlecká škola, 1994
  .
  .

   18 


  (foto:Praha 6 křížem krážem, M.Polák, 2011)
  Sedlec nádraží, stará čekárna, 2004
  komentář
 • Sedlecké nádraží-zastávka. Foto z roku 2004.
  V roce 1920 byla přejmenována na Selc u Prahy.
  Od 1.ledna na Sedlec u Prahy.
  Současný název Praha Sedlec pochází ze 4.května 1942.
  (Praha 6 křížem krážem, M.Polák, 2011)
 •  19 


  (foto poskytl L. Laška)
  Sedlec, rok nezjištěn

   20 


  (foto poskytl L. Laška)
  Sedlec, rok nezjištěn
  1    2

 • Licence Creative Commons