Titulek a menu

FOTOGALERIE—KLUB CYKLISTŮ 1 


(foto poskytl L.Laška)
cyklistický závod, rok nezjištěn

 2 


(foto poskytl J.Kamelský)
cyklisté, rok nezjištěn

 3 


(foto poskytl J.Kýček)
cyklistický přebor, 1942
vpředu Braier

 4 


(foto poskytl J.Kýček)
cyklistický přebor, vpravo V.Kalina, 1942

 5 


(foto poskytl J.Kýček)
cyklistický přebor, Kýček, 1942

 6 


(foto poskytl J.Kýček)
cyklistický přebor, 1942
Novodvorský, vítěz závodu

 7 


(foto poskytl J.Kýček)
KC, 1.máj, 50.léta

 8 


(foto poskytl J.Kýček)
KC, 1.máj, 50.léta

 9 


(foto poskytl J.Kýček)
KC, 1.máj, 50.léta

 10 


(foto poskytl J.Kýček)
KC, 1.máj, 50.léta

 11 


(foto poskytl J.Kýček)
KC výlet na Okoř, 1942www.historiesuchdola.cz © 2013-2019