Dokumenty - ANTONÍN BOUŠKA    (2.národní odboj)


Tyto dokumenty jsou zveřejněny se souhlasem pana Bohumila Sommera (vnuk sestry manželky Antonína Boušky).


(bude otevřeno v jiném okně)

křestní list
vysvědčení o tovaryšské zkoušce
oddací list
občanská legitimace z Protektorátu
úryvek z knihy "Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce", (V.Laštovka)
dopis 1 z Mauthausenu
dopis 2 z Mauthausenu
úmrtní list-str 1
úmrtní list-str 2
úmrtní list-str 3
zajištění majetku-zákaz dispozice
ustanovení poručnice
převzetí správy domu
vyúčtování nájemného za dům
potvrzení o vrácení živnostenského listu
Čs. válečný kříž 1939-diplom 1945
žádost o potvrzení o likvidaci podniku gestapem
potvrzení o zatčení a věznění
Pamětní odznak SOPVP-diplom 1947
Pamětní odznak 2 národního odboje-diplom 1951
osvědčení účastníka národního odboje 1948
potvrzení o zatčení věznění a úmrtí 1995
Čs. vál. kříž 1939 avers Praha 45-46
Čs. vál. kříž 1939 revers Praha 45-46
Čs. vál. kříž 1939 text a odkazy
Pamětní odznak II. národního odboje
Pamětní odznak II. nár. odboje text
Pamětní odznak SOPVP
Pamětní odznak SOPVP text


 • Licence Creative Commons
 • RYCHLÉ ODKAZY

 • O WEBU
  mapa webu
  autorská práva
  vaše názory
  přispěvatelé
  .
 • FOTOGALERIE
  školní třídy
  pohlednice
  osobní galerie
  požár škol.pavilonu
  fotbal.kluby
 • OBEC
  chronologie
  místní názvy
  změna názvů ulic
  výstavba
  proměny
 • OSOBNOSTI
  osobnosti
  starostové
  čestní občané
  lékaři
  jména na pomníku
 • ŠKOLY
  seznam učitelů ZŠ
  historie ZŠ
  ČZU
  mateřské
  .
 • SPORT
  fotbal
  foto fotbal.klubů
  foto ostatní sporty
  .
  .
 • LOKALITY
  hospody
  Brandejsův statek
  kaplička
  památné stromy
  mlýny
 • SPOL.ORGANIZACE
  sokol
  ochotnické divadlo
  legionáři
  baráčníci
  hasiči
 • www.historiesuchdola.cz © 2013-2018