Titulek a menu
MENU


DOKUMENTY - STATISTIKA ŠKOLNÍCH TŘÍD


Statistika tříd vč. seznamu třídních učitelů (1953-1975)

Třídní učitelé (1975-2004)


www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020