Titulek a menu
MENU

DOKUMENTY - KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ 1945


Suchdolský časopis Hlas revoluce.   (poskytla Z. Kučerová)
číslo 1   ( 8.5.1945)
číslo 2   ( 9.5.1945)
číslo 3   (10.5.1945)
číslo 4   (11.5.1945)
číslo 5   (12.5.1945)
číslo 6   (15.5.1945)


(7)  Zřízení vojenského velitelství  (9.5.1945)

(8)  Vyprávění paní Růženy Malé.  Zapsáno 1982  (poskytla A. Petrová)

(9)  Článek Marie Rusé o práci kroužku mladých historiků   (poskytla Z. Kučerová)

(10) Vzpomínky na rok 1939-45  Povstání 1945 v Podbabě, zmínky o Suchdole (str. 3, 4)   (Václav Kafka, 2011, poskytl B.S.)

(11) Seznam barikádníků v Suchdole...    Dokument Českého svazu protifašistických bojovníků   (z roku mezi 1968-1990)  (poskytla K. Lacinová)

  • Licence Creative Commons