Titulek a menu

Dramatický odbor T.J. Sokol SuchdolJeště před vznikem Sokola v Suchdole (3.4.1921) byl utvořen divadelní kroužek.
Hrálo se v restauraci U Šíchů.

Existovala první kniha sokolských zápisů, ale byla pravděpodobně spálena v letech 1939-45.

15.4.1948
Do dramatického odboru T.J.Sokol Suchdol vstoupili členové "Alšovy scény".

Zápis o sloučení


V této době bylo nutné žádat úřady o povolení k uskutečnění každého představení.
  Viz Seznam her  (zdroj:SOkA Praha-západ, OÚ Praha-venkov)(poskytla M. Vidnerová)
Prodaná láska, 1949

Více ve fotogalerii souboru


1950
V lednu byla zahájena spolupráce se slavnou zpěvačkou, Žofií Napravilovou (* 28.7.1910 + 15.4.1950)
členkou opery ND, a jejím operním studiem.


( foto: J.Heinrich)
Žofie Napravilová

(archiv ND)
Žofie Napravilová v roce 1940

Sopranistka. Zpěv studovala na Hudební a dramatické akademii v Bratislavě u J. Egema a u M. Nectar de Flondorové. Působila v Bratislavě (1931 - 34) a v ND (1935 - 41).
Měla pěkný hlas značného tónového rozsahu schopný mnoha výrazových odstínů.
Založila vlastní pěveckou školu.
Z rolí: Mařenka (Prodaná nevěsta), Hedvika (Čertova stěna), Krasava (Libuše), Rusalka,
Siebel (Faust a Markéta), Alžběta (Tannhäuser).
(cestipevci.wz.cz/pevci/napravil.htm)

V Suchdole členkou operního studia byla Marie Hájková.
Operetní soubor měl výborné pěvecké kádry.


1951
V letech 1951-1952 se prováděla rekontrukce sokolovny, kde se představení hrála.


1952
Činnost brzy zastavena.
Na základě vládního nařízení—řešení kulturní otázky se dramatický odbor T.J. Sokol Suchdol se včlenil doOsvětové besedy v Suchdole.


1953
Sál U Šíchů přebudován na biograf.


Včetně ukázek žádostí o povolení a plakátů
V roce 1948

Zpracoval: J.J., 11/ 2018


ZDROJE:
SOkA Praha-západ
Divadelní kronika, Miloš Tichý
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

  • Licence Creative Commons