Titulek a menu

Vzájemnně se podporující a vzdělávací spolek
Rovnost pro Suchdol—dramatický odbor


Základem byly spolky, existující od roku 1895 (Kos,Probuzení).

K přejmenování na "Vzájemnně se podporující a vzdělávací spolek Rovnost pro Suchdol" došlo v roce 1901.
Poskytoval pomoc občanům v nemoci, pořádal přednášky, zábavy, divadelní představení. Z výtěžků přispíval potřebným.


V roce 1901 bylo významným rozhodnutím sehrát v Suchdole první divadlo.

Historií ochotnického divadla v Suchdole se později zabýval Miloš Tichý (1900-1990).


Opis ručně malovaného plakátu na první představení (1901)První dramatický odbor

Prvním režisérem byl Antonín Sadílek—průkopník suchdolského divadla.
Později jako II. režisér Karel Nevěděl a III. reřisér Jan Sadílek.


(Divadelní kronika, M. Tichý)
Antonín Sadílek v roce 1901
Výřez z fotografie.
Ten se, společně se 7 členy souboru, později nevrátil z 1.sv.války.
Jména na pamětní desce (1914-18)

(Divadelní kronika, M. Tichý)
Karel Nevěděl v roce 1912
II. režisér

(Divadelní kronika, M. Tichý)
Jan Sadílek v roce 1901
III. režisér

Po úspěchu byl v tomto roce vytvořenprvní dramatický odbor.


Soubor hrál většinou U Hálků.


(Divadelní kronika, M. Tichý)
První dramatický odbor—soubor, 1901

(Divadelní kronika, M. Tichý)
První dramatický odbor—jména, 1901


Ukázky tehdejších plakátů:

(zdroj: www.amaterskedivadlo.cz)


Jeho činnost se na Suchdole udržela až do 60.let 20.století.

Tento spolek mimo jiné zorganizoval na den 27.7.1927 oslavu na počest pojmenování
nové čtvrti Suchdola- "Budovec".
Slavnostním řečníkem byl Tomáš Pfefrček, pozdější kronikář.

Poslední hra byla uvedna v roce 1931.

1952
Spolek ukončil činnost.Druhý dramatický odbor

V roce 1907 bylo v hostinci V Ráji upraveno na náklady Václava Kadlece jeviště.
Tam byl založendruhý dramatický odbor.

Zahájil činnost 1.listopadu 1907.


(Divadelní kronika, M. Tichý)
Druhý dramatický odbor—soubor, 1908

(Divadelní kronika, M. Tichý)
Druhý dramatický odbor—soubor, jména 1908

1914
Spolek začátkem 1. svět. válkyrozpuštěn.ZDROJE:
Divadelní kronika, Miloš Tichý
Archiv hl.m.Prahy
Suchdolská obecní kronika


Zpracoval J. J. , 8/ 2018


  • Licence Creative Commons