Titulek a menu

JEDNOTA PROLETÁŘSKÉ TĚLOVÝCHOVY (JPT)Jednoty proletářské tělovýchovy byly jednotlivé místní organizace FPT (Federace proletářské tělovýchovy).
viz komentář(Wikipedia)


JPT v Suchdole.

29.11.1926Jednota založena

19.11.1938Jednota dobrovolně rozpuštěna.
V tomto roce se spojila sDTJ.


Ochotnické divadlo JPT

Byl kladen důraz na získávání členů do KSČ, hlavně z řad mládeže.
Žádný písemný doklad se nezachoval- jen pár fotografií.
Za okupace spálen celý archiv.

K dispozici je pouze tato fotografie a informace.


(foto poskytl B.Sommer)
Revers

Představení hry "Písmákova dcera",divadelního souboru JPT, Sukdol 2.5.1928

Hráli:
Falber Alois, Pomajzl, Brejla, Kaluš, Buldrová, Průšová, Kejmarová, Kozák, Tintěra, Blanda, Jirásek, K.Los

ZDROJE:
Divadelní kronika, Miloš Tichý
Obecní kronika
Pamětníci


Zpracoval: J.J., 10/ 2018


  • Licence Creative Commons