Titulek a menu

OSVĚTOVÁ BESEDA—dramatický odborV roce 1952 vzniká Osvětová beseda.

V listopadu ukončeno hraní u Urbanů.
Dohoda o používání jeviště v sokolovně.


1953—do OB přecházejí někteří členové bývalého div.souboru TJ Sokol a Alšova scéna.

V této době bylo nutné žádat úřady o povolení k uskutečnění každého představení.
  Viz ukázky těchto žádostí v seznamu her.


Například:
Hra Jak je důležité míti Filipa, Oscar Wilde, režie: V.Laštovka
   Žádost o povolení

Tato hra byla pod přísným dohledem.
Souboru byla zaslána výtka, že chce tuto hru uvést.
  výtka k uvedení hry  (SOkA Praha západ)

Z každého představení musel být zaslán Výkaz.
  výkaz o divadelním představení  (SOkA Praha západ)


1955
Soutěž LUT (Lidová umělecká tvořivost) jednotlivců:
Vítězové:
Marie Hájková- solový zpěv
M.Hájková- P.Vavruch – dvojzpěv
Jaroslava Šlégrová- recitace
Jaroslav Loskot- recitace


1960
OB zažívá potíže. Žádná činnost.
Začíná hrát v květnu 1961.


Ukázky z her—více ve fotogalerii


Manon Lescaut, 1956

Manon Lescaut, 1956, identifikace

Příliš štědrý večer, duben 1962


1963
Další problém se sálem v sokolovně.
Herci vykázáni – nemohli hrát.
„...sokolovna jen pro tělovýchovu...“- na jeviště postaven stůl na ping-pong.
Josef Mikovec, který připravoval hru Drak je drak, byl vykázán.


1964
V únoru dochází k domluvě.
Předvedena hra Drak je drak.


1965
Divadelní činnost ustává.
Závěrečná slova kronikáře M. Tichého


1969
OB pokračovala v činnosti, ale ochotníci raději hráli v Dejvicích , kde měli lepší podmínky.
Poklesla aktivita. Z tohoto důvodu Václav Říha již nechtěl zastávat funkci předsedy.


27.11.1978—Osvětová beseda pořádá slavnostní večer k 100. výročí pobytu M. Alše v Suchdole.


Režiséři:

Josef Mikovec
Vladimír Laštovka
Karel Hevák
Vladimír Marek
Iveta Svobodová
Marie Hájková
Slávka Říhová
Rudolf Kopřiva
Zděnek Pitrof
Iška Prchalová
Jaroslav Anderle


K. Hevák

V. Laštovka

J. Anderele

I. Prchalová

Z. Pitrof

J. Mikovec


Včetně ukázek žádostí o povolení a plakátů

Zpracoval: J.J., 11/ 2018


ZDROJE:
SOkA Praha západ
Obecní kronika
Divadelní kronika, M. Tichý
"Životopis souboru Osvětová beseda Suchdol", 1954
amaterskedivadlo.cz

  • Licence Creative Commons