Něco o autorských právech a slušnosti.


Účelem těchto stránek je shromažďovat fotografie, vyprávění, postřehy…, vše, co se týká historie Suchdola. Chceme nalézat i informace, které možná ještě nejsou tak známé, a vše zpřístupnit ostatním.

Zdroje:

Dostupné informace ( fotografie, texty) na internetu.
Na zdroj je uveden odkaz. Většinou je kontaktován autor a požádán o možnost použít některé informace.

Dostupná literatura.
Je uveden autor, název titulu popř. datum vydání..

Příspěvky ochotných lidí.
Sami se ozvou nebo jsou povzbuzeni, aby pomohli doplnit tyto stránky.
Příspěvek je uveden pouze s jejich souhlasem. Pokud souhlasí, je uvedeno i jejich jméno.

Spolupráce s jinými autory svých vlastních stránek včetně sociálních sítí (facebook...).
Po dohodě jsou navzájem použity některé informace a uvedeny odkazy na ně.

Informace zpracované autorem.
Spravuje webové stránky a doplňuje jejich obsah.
Čerpá z kronik a uvádí je jako zdoj.
Používá vlastní fotografie.
Vytváří vlastní grafické zpracování informací.
Toto jsou činnosti, považováné autorem těchto stránek za hodny autorských práv.


Předpokládá se, že ti, které zajímá obsah těchto stránek, jej budou využívat a stahovat si co je zajímá.
Vzhledem k okolnostem je v některých fotografiích použit vodoznak. Požádá-li někdo o originál, bude mu bezplatně zaslán.


Bude užitečné, aby tyto stránky byly propagovány a tím rozšiřována možnost získávat další zajímavý materiál. K tomu může mimo jiné pomoci (pokud chce někdo některé informace z nich použít na svých stánkách) i uvedení zdroje.


Pokud ale někdo stáhne z webu informace, na které se vztahují autorská práva a umístí je na své stránky bez domluvy a bez uvedení zdoje, tak toto, mimo jiné, nemůže být považováno za slušné.


autor stránek

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020