Vzpomínky Suchdoláků

Stanislav Husa—vzpomínka na výročí vylodění v Normandii


(Zdroj: Paměť národa, 24. 4. 2015)