Vzpomínky Suchdoláků

Stanislav Husa—hledání otcova hrobu v Hamburku


(Zdroj: Paměť národa, 24. 4. 2015)