ARCHEOLOGIE


Nejstarší nález , křemencový úštěp (zbraň), učiněný Františkem Proškem z Archeologického ústavu v roce 1951. Nález se datuje do doby před 250 000 lety. Byl nalezen v Sedlci (cihelna).)
Tento archeolog nacházel v této lokalitě další nálezy (pazourky, pěstní klíny...) z mladší doby.

První zřejmé důkazy o osídlení Suchdola pocházejí z doby 3.tis. př.n.l..Jde o 8 kusů štěpů nádob.
Mluví se o "lidu vypíchané keramiky".Tento nález z roku 1910, v místech u dnešního pomníku M.Alše.


(foto obrázku z obecní kroniky)

Nálezy v lysolajské cihelně:
     kosti mamuta, sprašového koně, soba.

Nálezy v lysolajských pískovnách:
     kosti tura, zajíce, jelena, medvěda, divokého psa.


1848–1856- Nálezy a výzkumy

MOHYLOVÉ POHŘEBIŠTĚ VE VELKÉM HÁJI U ROZTOK
PhDr. Karel Sklenář, DrSc.

  Podrobné informace.


1930- při výkopech základů základní školy byla nalezena popelnice a v ní bronzová spona.
Stáří bylo odhadnuto na 4 000 let př.n.l. To je ještě před unětickou kulturou.
Spona je uložena v Národním muzeu.


1933- významný nález lebky nosorožce .


1966- žák Václav Pittner (14 let) přinesl do roztockého muzea svůj nález - dva tisíce let staré latenské korále s očky a malou kamenou sekerku z pozní doby kamenné.


1966 srpen- žák Antonín Čermák se svým strýcem našli v Roztockém háji tři tisíce let starou zásobnici-popelnici se zbytky lidských ohořelých kostí.
Byla vyzvednuta a předána do roztockého muzea.


1976 červenec- při výkopech v ulici Gagarinova č.p.620 byl nalezen hrob z doby železné.
zápis a kresba v obecní kronice


2005- nález hrobu při výkopech na Brandejsově nám. č.p.1251/3.


(foto: J.Uiberlayová)
místo nálezu

(foto: Ivan Krouský, 2005)
otevřený hrob, 2005

2007- nález sídlištních objektů s rituálním pohřbem dítěte v ulici Za sokolovnou.
článek o nálezu  (zdroj: http://labrys.cz/ 8.1.2008, Milan Kuchařík,Pavel Kubálek


2016- v dubnu tohoto roku se v Suchdole, v ulici Ke Kozím hřbetům, na pozemku určenému pro stavbu rodinného domu našly v hloubce zhruba jednoho metru pod povrchem dva hroby se zachovalými kosterními ostatky.


(autor: Michal Lobkowicz)
autentická fotografie v době nálezu

článek o nálezu  (zdroj: www.prazskypatriot.cz, 29.4.2016, Jan Puci)
O pravěku na Suchdole. (M.Vovsová, SL 2016, č.2, str. 1, 28, 29)

fotogalerie  (fotografie poskytl P.Hejl)


 • Licence Creative Commons
 • RYCHLÉ ODKAZY

 • O WEBU
  mapa webu
  autorská práva
  přispěvatelé
  .
  .
 • FOTOGALERIE
  školní třídy
  pohlednice
  osobní galerie
  požár škol.pavilonu
  fotbal.kluby
 • OBEC
  chronologie
  místní názvy
  změna názvů ulic
  výstavba
  proměny
 • OSOBNOSTI
  osobnosti
  starostové
  čestní občané
  lékaři
  jména na pomníku
 • ŠKOLY
  seznam učitelů ZŠ
  historie ZŠ
  ČZU
  mateřské
  .
 • SPORT
  fotbal
  foto fotbal.klubů
  foto ostatní sporty
  .
  .
 • LOKALITY
  hospody
  Brandejsův statek
  kaplička
  památné stromy
  mlýny
 • SPOL.ORGANIZACE
  sokol
  ochotnické divadlo
  legionáři
  baráčníci
  hasiči
 • www.historiesuchdola.cz © 2013-2018