Titulek a menu

  ZDROJE—Autorské články


1 Besedovali jsme nad kronikou Suchdola M.Rusá Zpravodaj, 1982, č.5
2 Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce V.Laštovka Informace 1997, č.1, str.4
3 Úprava zvoničky V.Čížek Informace 1997, č.2, str.8
4 Trojan.mlýn připomíná Sováka, Horníčka, Alše Fr.Cinger Novinky.cz, 2003
5 Vzpomínka na pana profesora (V.Žilku) E.Čadková SL 2007, č.2, str.4
6 Svatý Václav na Suchdole M.Vovsová SL 2007, č.5, str.4
7 Odhalení M.Alše M.Vovsová SL 2008, č.1, str.8
8 Mikoláš Aleš 1852-2007 V.Hynek SL 2008, č.1, str.9
9 Vzpomínka na paní učitelku Burianovou A.Skálová SL 2008, č.2, str.7
10 Souzvuky V.Blažka a E.Rývy M.Vovsová SL 2009, č.1, str.11
11 Za Vladimírem Laštovkou E.Kosová SL 2009, č.2, str.2
12 ..na návštěvě u J.Šerých D.Milotová SL 2009, č.4, str.9
13 Co ještě nevíte o našem betlému M.Vovsová SL 2010, č.1, str.13
14 Památné stromořadí V.Klatovský SL 2011, č.3, str.11
15 Tiché údolí-Suchdol T.Dvořák, fefik LZ, 9/2011, str.5
16 Marie Vovsová vzpomíná... A.Skálová SL 2012, č.4, str.14,15
17 Rudolf Pernický M.Vovsová SL 2012, č.5., str.9
18 Skálová Adriana ocenění Suchdol.listy SL 2013,č.2,str.6
19 Za panem učitelem (R.Papež) E.Kosová SL 2013, č.2, str.13
20 Rudolf Pernický- vánoce 1949
P.Hejl SL 2013, č.5, str.1, 5
21 Výstava o generálovi Pernickém
P.Hejl SL 2013, č.5, str.6, 7
22 Znáte historii své obce ? J.Jánský SL 2014, č.2, str.26
23 Naše historie P.Hejl SL 2014, č.3, str. 1,5
24 Jméno na pomníku-Josef Behenský M.Borýsková SL 2014, č.3, str.23
25 Další ze jmen na pomníku-Antonín Bouška... B.Sommer SL 2014, č.4, str.26,27
26 Jméno na pomníku-Václav Kozák J.Kozák SL 2015, č.1, str. 22,23
27 Kůň ze Suchdola M.Vovsová SL 2015, č.2., str.16
28 70 let pochodu smrti J.Kozák SL 2015, č.2, str. 21,22
29 Vladislav Soukup-učitel V.Soukup SL 2015, č.3, str. 24,25
30 Mikoláš a Miloš na Suchdole M.Vovsová SL 2015, č.3, str.27
31 Jan Denk M.Seifarthová, A.Kadeřábková SL 2015, č.4, str.26,27
32 Alšova židle na Suchdole M.Vovsová SL 2015, č.4, str.28
33 Začalo to otázkou J.Jánský SL 2016, č.1, str.29
34 Točení kolem Alšovy židle na Suchdole M.Vovsová SL 2016, č.1, str.30, 31
35 Kdo byl plk.František Fárek J.Fárek, B.Glos, J.Jánský SL 2016, č.2, str.33
36 Jak jsme hráli divadlo E.Kosová SL 2016, č.2, str.34, 35
37 O pravěku na Suchdole M.Vovsová SL 2016, č.2, str. 1, 28, 29
38 Obnovení rozcestníku redakce SL 2016, č.4, str. 18
39 Antonín Bartůšek A.Pajkrt SL 2017, č.1, str. 6
40 Vzpomínka na hud. skladatele V.Hálka V.Soukup SL 2017, č.1, str. 7
41 Hřbitov u kaple sv. Václava V.Vik SL 2017, č.1, str. 13
42 Zážitek u profesora Vogela V.Soukup SL 2017, č.2, str. 3
43 Když pro zmrzlinu, tak k Markovi Z.Černá SL 2017, č.2, str. 4, 5
44 Suchdolské ochotničení J.Jánský SL 2017, č.4, str. 3, 4
45 Firma Baťa a Suchdol Z.Kučerová SL 2019, č.1, str. 13
46 Vzpomínky školníka Š. Heváka—také požár škol. pavilonu 1990 P. Bradáčová SL 2019, č.1, str. 3
47 Ochotnické divadlo vznikalo i na Budovci J. Jánský SL 2019, č.2, str. 12, 13
48 Máme tu čest aneb Suchdoláci, kteří by neměli být zapomenuti P. Bradáčová SL 2019, č.3, str. 5, 6
www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020